Alkotmányos ügyek

A nemzeti parlamentek nagy része ellenzi a centralizációt

2022. 03. 25.

Gál Kinga és Trócsányi László sajtóközleménye

Elmaradt az Európa Jövőjéről szóló Konferencia keretében az európai és
nemzeti parlamenti képviselők állásfoglalásának elfogadása. A nemzeti
parlamentek nem támogatják az európai fősodor centralizációra, föderális
Unióra vonatkozó, tagállami szuverenitást csökkentő követeléseit, így végül az
ülést elnapolták.


Az Európa Jövőjéről szóló Konferencia üdvözlendő törekvés, hiszen az Európai Unió
tükörbenézése, jövőjének átgondolása a jelenlegi helyzetben fontosabb, mint valaha.
Sajnálatos azonban, hogy a Konferencia vezető testületében csak az Unió
szövetségi állammá alakítása mellett elkötelezett európai parlamenti frakciók kaptak
valódi szerepet és ez a folyamat egészében tetten érhető.
Az Európai Parlament újabb hatásköröket követel magának, több hatalomra áhítozva
a tagállamok kárára. A föderalisták képviselői kidolgoztak egy a föderális Európa
létrehozását elősegítő nyilatkozattervezetet és ehhez a nemzeti parlamentektől
vártak támogatást. Meglepetésükre a nemzeti parlamentek jelentős része nem
támogatta a közös állásfoglalástervezetet, így az ülést végül elnapolták. A nemzeti
parlamentek találkozóján sem történt érdemi előrelépés az állásfoglalás
elfogadásának irányába.
Európának a jelenlegi helyzetben egységes fellépésre, valódi dialógusra és nem
megosztó, ideológiai célú reformkövetelésekre van szüksége.
 
Brüsszel, 2022. március 25.