Alkotmányos ügyek

Az európai választások kapcsán valódi önvizsgálat és gyakorlati javaslatok szükségesek

2020. 11. 25.

Trócsányi László sajtóközleménye

Az Európai Parlament mai plenáris ülésén a képviselők megvitatták az európai választások értékeléséről szóló jelentést. Trócsányi László fideszes EP-képviselő hangsúlyozta, a valódi önvizsgálat fontos, azonban a jelentés szövege ennek leple alatt ideológiai állásfoglalásokat fogalmaz meg. Az Európai Parlamentnek nem ideológiákat vagy álmokat kell kergetnie, hanem a realitások talaján állva a polgárokat érdekeit kell szolgálnia.

A fideszes európai parlamenti képviselő felszólalásában leszögezte, hogy a jelentés fontos, hiszen állampolgárságunkból fakadó uniós polgárságunk egyik legfontosabb jogosítványa, hogy részt vehetünk az európai parlamenti választásokon, kaput nyit a demokratikus képviseletünkhöz az európai politikai térben. Ezért üdvözlendő az önreflexió.  

Sajnálatát fejezte ki azonban amiatt, hogy a jelentés valójában nem önértékelés, hanem ennek leple alatt olyan ideológiai állásfoglalásokat tesz, amely a tagállamok rovására egyfajta föderatív Európa előtt kíván megágyazni. Megállapította, ahhoz, hogy Európa erős legyen, az kell, hogy valódi sokszínűség, pluralizmus valósuljon meg az európai közéleti viták során. „Valódi és érdemi véleménycserék kellenek, nem lehet irányított folyamatokkal a valódi párbeszédet félretolni, igazi vita nélkül eldönteni lényegi kérdéseket. Ezt jelenti az egység a sokszínűségben” – tette hozzá a képviselő.  

A dokumentum emellett több részében is vitatható, mert olyan követeléseket fogalmaz meg, amelyek a gyakorlatban nem megvalósíthatóak. Realitások helyett olyan ideológiára, pragmatikus javaslatok helyett intézményi kérdésekre helyezi a hangsúlyt. “Ezek a javaslatok megosztóak, megingatnák a gondosan kialakított intézményi egyensúlyt, amelyben a tagállamoknak fontos szerepük van, és olyan vizekre tévednek, amelyekben a döntéshozatal a tagállamoké”- hangsúlyozta Trócsányi László.Kijelentette, hogy a tagállamokat és a polgárokat elsősorban Európa globális szerepe, versenyképességének biztosítása, a demográfiai kihívások leküzdése és az európai életmód támogatása, védelme érdekli. “Miközben az Európai Parlament saját jogszerű működését érintően is kétségek merülnek fel, olyan javaslatokat fogalmaz meg, amelyek nem is az ő, hanem a tagállamok hatáskörbe tartoznak” – mutatott rá a képviselő.  

“Nem tudok olyan dokumentumot támogatni, amely nem a realitásokra épül, és amely a tagállamok jogosítványainak csorbítására törekszik. Nem ideológiával átitatott dokumentumra van szükségünk, hanem valódi önvizsgálatra, ugyanis ez az Európai Unió sikeres jövőjének záloga. Valódi és érdemi véleménycserék kellenek, nekünk pedig ennek megvalósításán kellene munkálkodnunk”- foglalta össze álláspontját a képviselő.  

Háttér: Az európai választások áttekintéséről szóló jelentést az Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottsága (AFCO) utalta a plenáris ülés elé abból a célból, hogy a jelentés keretében az Európai Parlament értékelje a 2019-es európai parlamenti választások eredményeit.A tervezet azonban az eredeti célkitűzésén túllépve olyan reformjavaslatokat is kilátásba helyezett, mint a csúcsjelölt-rendszer, vagy a transznacionális lista bevezetése, a biztosok számának csökkentése, avagy a választójogi korhatár 16 évre való csökkentése. 

Brüsszel, 2020. november 24.