Trócsányi: Szükség van az EP járványhelyzet miatti házszabály-módosításának bírósági felülvizsgálatára

MH
2020. SZEPTEMBER 24. CSÜTÖRTÖK. 16:19

Trócsányi László, a Fidesz európai parlamenti (EP) képviselője az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO) ülésén az EP házszabály-módosításának az európai bíróság általi felülvizsgálatát javasolta az alapító szerződésekkel való összhang biztosítása és a jogállamiság érvényesítése érdekében.

Trócsányi László gratulált a tervezet szerzőinek a rendkívül fontos feladat elvégzéséhez és kiemelte, hogy „az Európai Unió a jogállamiságon és az emberi jogok tiszteletén alapszik, így kötelessége az Európai Parlament tagjainak mindent megtenni annak érdekében, hogy az jogszerűen működjön”.

Ezért az Alapító Szerződésekkel való összhang biztosítása és a jogállamiság elvének érvényesítése érdekében javaslatot tett a házszabály módosításainak bírósági felülvizsgálatára.

„Számos tagállamban bevett gyakorlat a parlamenti házszabály módosítását követően a házszabály-módosítások bírósági felülvizsgálata. Úgy gondolom, hogy a jelen esetben is szükséges a tervezet előzetes, ex ante bírói felülvizsgálata annak érdekében, hogy megelőzzük az esetleges ex post, utólagos eljárást az Európai Bíróság előtt. Ez különösen fontos, hiszen olyan esszenciális szavazások várhatóak a következő hetekben, mint a 2020 utáni többéves pénzügyi keretterv (MFF) és a Next Generation EU-nak elnevezett helyreállítási csomag európai parlamenti jóváhagyása” – mutatott rá a magyar képviselő.

Ahogyan Szájer József fideszes EP-képviselő is hangsúlyozta már, az Európai Parlamentnek szabályszerűen kell működnie. Az Európai Parlament elnökének jogköreivel összefüggésben Trócsányi László kifejtette, hogy azok bővítése a rendkívüli körülmények között is csak korlátozottan, kellő ellenőrzés biztosítása mellett lehetséges és a járványhelyzetben is lehetőséget kell teremteni arra, hogy a képviselők a plenáris vitákban megvédhessék álláspontjukat.

„Nekem például erre nem volt lehetőségem, amíg karanténban voltam” – jegyezte meg a képviselő.

Hozzátette, hogy a fogyatékkal élő európai parlamenti képviselők pozitív alkalmazkodásának biztosítását szintén rögzíteni kell a szövegben.

Felszólalásának végén hangsúlyozta, hogy Jean Monnet fejtette ki az Európai Parlament elődjének legelső ülésén, 1952-ben, hogy „az Unió a hatalom elválasztására épül, az Európai Bíróság biztosítja, hogy a jogállamiság a Szerződések alkalmazása és értelmezése során be legyen tartva” – utalva a bírósági felülvizsgálat jelentőségére.

Az Európai Parlament a rendkívüli körülményekre való tekintettel március óta távmunkában működik, a képviselők távszavazással tudják voksukat leadni, valamennyi képviselői jogot digitális formában gyakorolnak a közegészségügyi helyzetre tekintettel. Az Európai Parlament házszabálya, az Eljárási Szabályzat azonban nem teszi lehetővé a távműködést, így szükség volt arra, hogy kidolgozzák az Eljárási Szabályzat módosítását az Alkotmányügyi Bizottságban. A módosításokat indítványozó jelentéstervezetben az elnöki jogkörök széleskörű jellege további garanciák szükségességét vetik fel, Szájer József és Trócsányi László a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának támogatásával javaslatot tett további fékek beépítésére és az uniós szerződésekkel való összhang európai bírósági felülvizsgálatára – különös tekintettel a jogállamiság elvével való összhangra.

https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20200924-trocsanyi-szukseg-van-az-ep-jarvanyhelyzet-miatti-hazszabaly-modositasanak-birosagi-felulvizsgalatara