Külügyek

Fontos, hogy ne veszítsük el a nyugat-balkáni régió bizalmát!

2019. 10. 24.

Az Európai Parlament plenáris napirendjére tűzte a csatlakozási tárgyalások megkezdésének helyzetét Albániával és Észak-Macedóniával, miután az Általános Ügyek Tanácsa október 15-i ülésén a tárgyalások megkezdésének elutasításáról döntött. A tegnap esti plenáris vitán a parlamenti képviselők többsége a bővítések folytatásának szükségessége mellett foglal állást, ma pedig határozatot fogadott el erről. A téma kapcsán Gál Kinga, Deli Andor és Trócsányi Lászlófideszes EP-képviselők a nyugat-balkáni régió európai uniós integrációjának fontosságát hangsúlyozták.

Trócsányi László kifejtette: „A nyugat-európai országok egyes vezetői belpolitikai megfontolások miatt felelőtlen módon késleltetik az európai uniós csatlakozási folyamatot. Félő, hogy ha a Balkán országai nem kapnak érdemi támogatást a bővítés ügyében az Uniótól, akkor olyan geopolitikailag jelentős országok fognak befolyást szerezni a régióban, amelyek semmilyen feltételrendszert nem határoznak meg a térség országaival szemben”. A fideszes EP-képviselő rámutatott, hogy az Unió megreformálása során a bővítés- és szomszédságpolitika kereteinek felülvizsgálatára kell helyezni a hangsúlyt. Az Európa jövőjéről szóló reformfolyamat során különös hangsúlyt kell fektetni a bővítés- és szomszédságpolitika jogi kereteire. Fel kell gyorsítani a csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával és Montenegróval, hiszen mindennemű további halogatás veszélyezteti a Nyugat-Balkán politikai egyesítését az Európai Unióval ” – hívta fel a figyelmet.

„Tudjuk jól, hogy a tagjelölteknek igyekezniük kell a reformok terén, de azt is fel kell ismernünk, hogy az országok közötti politikai viszonyrendszer nem egy egyirányú utca. Jó volna, ha végre tudatosulna minden európai vezető fejében, hogy az EU nem elszenvedője a bővítési folyamatnak, hanem az egyik érdekelt fél” – mutatott rá Deli Andor és kiemelte: az Unió saját magát károsítja a döntéssel. „A kétkedők arról beszélnek, hogy egy újabb bővítést megelőzően először az Európai Unió belső intézményi reformját kell végrehajtani, azonban méltánytalan lenne elvárni, hogy a nyugat-balkáni országok türelmesen kivárják egy ilyen mély és megosztó uniós belső vita végét. Az új Európai Bizottság egyik kiemelt feladatának kell lennie, hogy erre a kérdésre egy mindenki számára elfogadható megoldást találjon” – tette hozzá Deli Andor.